Epost: post@roresanden.no

Kenneth Hansen Mobil: 992 06 509

Inge Jørgensen Mobil: 950 61 377

Jan Terje Grøsle Mobil: 907 68 802

Per Arne Grøsle Mobil: 480 01 315