Roresanden AS ble stiftet mars 2019. Fra og med 2. Januar 2020 blir vi eier av Roresanden 109. En næringseiendom  med bygninger på ca 4000 m2. En stor del av dette skal leies ut. Mere info kommer